Bylinkové čaje, sušené byliny


ENERGIE INTIMNÍHO SPOJENÍ

Představte si, co by se asi stalo, kdyby pověřili náhodně vybraného chodce z ulice, aby řídil jadernou elektrárnu. Je zřejmé, že dříve či později by musel zapříčinit katastrofu, protože díky absolutní nevědomosti v této oblasti by nedokázal zvládnout obrovskou energii, uvolňující se v jádru atomu..

Něco podobného prožívá v určitém období vývoje každý z nás, ve chvíli, kdy se musí vyrovnat s téměř stejně intenzivní intimní energií, aktivující se v době dospívání. A tato energie je skutečně ohromně silná a velmi ovlivňuje celý náš život, a nevědomé anebo lehkomyslné podceňování jejích účinků musí lidem zákonitě přinášet pouze nepříjemnosti a nejednou i životní tragédie.

Pro každého z nás a zvláště pro mladou generaci se proto stává přímo životně nevyhnutelné uvědomění, které lidem umožní vyrovnat se s energií intimního spojení v souladu se Zákonitostmi Stvoření, protože pouze toto uvědomění jim může přinést štěstí a radost namísto smutku a neštěstí.

V čem tedy spočívá cesta k jejímu ovládnutí? Je až zarážející, jak je to jednoduché a nevyžaduje to žádné rozsáhlé vědomosti, jaké jsou například potřebné při zvládnutí energie atomu. Rozhodným činitelem, díky kterému budete svým "pánem" a tedy i "pánem" nad energií intimního spojení, a tedy klíčem, kterým se otevírají všechny brány k vítězství pravého já... , je naše mysl!!!

Jak to funguje v praxi? Člověk, který je schopen trvale udržovat lidsky plnohodnotnou, vysokou úroveň čistoty a ušlechtilosti vlastních myšlenek, je touto čistotou postavený na vysoký stupeň pravého lidství. Uvědomuje si skutečný význam, smysl a účel všeho, co ho obklopuje, získá nevyhnutelný nadhled nad situacemi a událostmi, který mu umožní je ovládat a nebýt jimi ovládaný. Boj s nesprávným, nečistým a zvrhlým je schopný vítězně vybojovat už na úrovni svého přemýšlení a cítění, a to tím, že vše neplnohodnotné ostražitě okamžitě odsouvá bokem, neboť do chrámu jeho nitra mají volnou cestu pouze věci dobré, čisté a ušlechtilé. Tímto způsobem potom dokáže ovládnout i energii intimního spojením, která je způsobem jeho myšlení nasměřována pouze na čisté, zdravé a přirozené cesty, na kterých nikdy nezpůsobí škodu druhému, ani sám sobě, ale prožívá štěstí a radost.

Vzájemná provázanost vztahu mezi ušlechtilostí mysli a intimní energií, kterou dokážeme ovládat my, nikoli ona nás, se dá přirovnat ke vztahu mezi krotitelem a dravou zvěří. Pokud je krotitel rázný a zvíře cítí jeho převahu, poslouchá ho a podrobí se mu. Pokud by však zvíře vycítilo jeho nejistotu či váhání, začne ho ohrožovat, napadat a může mu způsobit velice vážné zranění. Jestliže si tedy naše mysl podrží odpovědnou míru čistoty, dokážeme mít odstup od této energie a ovládat ji. Dojde-li ale k nedostatečné sebedisciplíně v přemýšlení či ke zdálnlivě nevinnému myšlenkovému pohrávání si, energie intimního spojení, která dokáže být opravdu energií nespoutanou, se při chvilkové nepozornosti vrhne na naši mysl a ovládne ji jako zvíře, vrhající se na člověka, vyciťující jeho slabost.

Je třeba zdůraznit, že v bdělosti nad čistotou mysli a našim vnímáním můžeme najít cestu k osvobození se od jakýchkoliv závislostí - ať už jde o alkohol, cigarety, drogy, intimní závislosti nebo lpění na čemkoliv. Pokud dokážeme nad neustálým nutkáním k opětovnému sklouznutí do starého návyku zvítězit už ve svém nitru a nepřipustit si ani tu nejmenší myšlenku na něj, jeho fyzický, vnější projev vyschne a uhyne jako nezalévaný květ v květináči.

Vraťme se ale zpátky a vysvětleme si, jak se projevuje a jaké následky přináší nezvládání a nevyrovnání se lidí s intimní energií. Každodenní život okolo nás nám poskytuje nepřeberné množství příležitostí pozorovat to, protože bohužel rozhovory, činy, chování a samozřejmě i myšlení většiny současné populace je obrazem lidsky nedůstojného, fatálního nezvládání této energie. Je velmi smutné vidět na každém kroku, jak se tento dar, který měli lidé důstojným způsobem ovládat a on ji měl sloužit, stal naopak jejich prokletím a oni jeho otroky...

Všechno samozřejmě začíná v mysli. Vě věku probouzení se energie intimního spojení dochází hlavně z nevědomosti a z neznalosti její síly a dalekosáhlého vlivu na naše myšlení pod zhoubným vlivem okolí, kamarádů, knih, filmů a časopisů na první pohled k neškodným, avšak ve skutečnosti nečistým myšlenkovým kombinacím. Ty velmi rychle překročí jistou, přesně stanovenou hranici ušlechtilosti a čistoty mysli člověka, i když se ještě do té doby choval správně a čistě přemýšlel. Dalo by se to připodobnit k lehkomyslnému otvírání brány všemožné okolní špíně a nízkosti, která následně jako kalný příval zaplaví mysl, nechráněnou bdělostí, a ovládne jí. Mladý člověk se potom z nevědomosti a z nedostatku sebedisciplíny v myšlení a ovládání se dostane pod vliv různých nízkých projevů energie intimního spojení, které ho ponižují a zotročují, a se kterými si už nedokáže poradit.

Jak se potom tento člověka nedůstojný stav projevuje navenek? Podíváme-li se na svět mužů, je v tomto směru již velmi otrávený, a projevuje se nejednou situacemi hraničícími až se zvrhlostí. O zotročení dnešních mužů, můžeme dokonce mluvit přímo o destrukci jejich mysli vlastním intimním pudem, svědčí jejich slova, zájmy a činy. Každodenní realita, a třeba jen krátký, náhodně vyslechnutý rozhovor dvou mužů, bude pro mnohé dostatečným svědectvím úpadku, který nepotřebuje snad ani další komentář.

A jak jsou na tom dnešní ženy? Jako citlivější bytosti dokáží velice dobře vnímat nízké zájmy mužů, kteří v nich vidí především objekt jejich smyslné žádostivé touhy. Ale namísto toho, aby si z úcty k vlastní důstojnosti udržovaly zachováním ušlechtilosti myšlení odstup od okolní nízkosti, chovají se naopak a vychází jí všemožně vstříc. Ptáte se jak? Jistě není třeba hovořit o případech, zacházejících do extrémů, ale uvědomme si zdánlivě nevinnou věc, které v trestuhodné povrchnosti podléhá převážná většina současných žen, a tou je jejich vztah k módě. Ta je v poslední době cíleně navrhovaná tak, aby co nejprovokativnějším způsobem odhalovala ženské tělo a vystavovala ho na odiv mužským pohledům. A tomuto nestydatému obnažování těla se ochotně a bez námitek podvoluje takměř celá ženská populace. Následný pudem zakalený nízký zájem mužů potom lichotí jejich marnivosti a sebevědomí, přičemž si neuvědomují, že ve skutečnosti jde o pošpinění a výsměch pravé ženské důstojnosti. Co je však ještě smutnější: Ženy si neuvědomují, jak ve skutečnosti nečisté a zvrácené myšlenky mužů, které tímto chováním na sebe přitahují, na nich jemně hmotně ulpívají a špiní ženu jako slizké bahno, kterého se tak lehko nezbaví, a které nejenže pomalu ovlivňuje jejich nitro a způsobuje ještě větší mravní úpadek, ale negativně ovlivňuje i jejich vlastní osud, například v tom, co prožívají v partnerských svazcích a jak necitlivě se k nim muži vlastně chovají...

Ani zde nemusíme chodit pro důkazy daleko. Stačí se projít po ulici především v letních měsících a budeme žasnout, co uvidíme. Vyzývavé oblečení, které bylo před pár desetiletími výsadou nevěstek, se stává v současnosti běžným módním trendem. Známé osobnosti se předhání v tom, kdo bude mít na sobě vyzývavější róbu či účes, a často se snaží svým skandálním, povětšinou naprosto nevhodným chováním, na sebe upoutat pozornost. Jistě je nikdy nenapadlo zamyslet se nad tím, co předávají lidem, protože jako medializované persony mají možnost mít na ostatní lidi vliv. Podobné chování však není žádným vyzdvihováním ženské krásy a přitažlivosti moderní ženy, ale pouze ubohým a žalostným svědectvím odchýlení se lidstva od morálních hodnot a kritérií, které jsou Zákony Stvoření kladené na bytost, zvanou člověk. Bohužel celospolečenské akceptování podobných výstředností strhává národy i celou civilizaci někam hluboku dolů, kde se do popředí lidí dostávají často jen zvrácené pudy. Člověk zapomíná na své nitro, na kterém by měl pracovat a které by měl zušlechťovat, a namísto toho pěstuje jen krásu svého zevnějšku, k čemuž jsou často používany naprosto nepřirozené prostředky a zásahy. To není ale žádný pokrok, jak by se nám mnozí snažili namluvit, ale posun zpět na nižší vývojové stupeň lidstva. A toto kráčení zpět v oblasti morální na jedné straně a technickým pokrokem na straně druhé vytváří stále širší, ničím nepřekonatelnou propast, do které se budou muset zřítit všichni jednotlivci i celé národy, které se včas nevzpamatují a neudělají ve svém životě změny.

Proto jako fanfára, jako nádherný akord, schopný rozezvučet v lidech to nejkrásnější, nejčistší a nejušlechtilejší zní celým Stvořením volání: Udržujte krb svých myšlenek čistý, pak budete šťastní.

Zdroj: časopis Pre-Slovensko, M.Šupa

www.pre-slovensko.sk

- přeložila a doplnila ANDREA MAYAwww.bylinarstvi-maya.cz www.bylinky-maya.cz www.poradna-zdravi-zdarma.cz BYLINKY MAYA