Bylinkové čaje, sušené byliny


Víra syrofenické ženy

02.11.2011 22:22

VÍRA SYROFENICKÉ ŽENY

"Ježíš vstal a odešel odtud do končin týrských a sidónských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o něm někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám, ta žena byla pohanka (nevěřící) Řekyně, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Ježíš jí řekl: "Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům."

Ježíš mluvil hodně často v podobenstvích, a právě toto je jedno z nich. Obrazem "nech nasytit děti" říká, že nejprve bude pomáhat "božím dětem", nikoli pohanům, "psům".

"Avšak ta žena mu odpověděla: "Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech." Tím mu zcela jasně dala najevo svou víru, že je Boží syn a Mesiáš a má moc uzdravovat i vyhánět zlé duchy a ona doslova dychtí alespoň po těch drobtech. Ježíš tedy pravil: "Žes toto řekla, jdi, zlý duch, vyšel z tvé dcery." Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč..."

 

- Marek, 7

—————

Zpětwww.bylinarstvi-maya.cz www.bylinky-maya.cz www.poradna-zdravi-zdarma.cz BYLINKY MAYA