Bylinkové čaje, sušené byliny


Uzdravení skrze ODPUŠTĚNÍ

05.05.2012 00:37
Oblíbený autor P. Elias Vella říká, že k úplnému uzdravení dojde tehdy, když se člověk setká s Kristem. Je pro vás těžké odpouštět? Daří se vám to? Napadlo vás někdy, že pokud neodpustíte, působíte si tím zranění, které vyvolává smutek, hněv, pocit viny a další zdroje citové nerovnováhy? Zakusili jste někdy radost z odpuštění? Víte, že odpuštěním uzdravíte hlavně sami sebe? Následující ukázka je z knihy UZDRAV MĚ, PANE vydané v Karmelitánském nakladatelství v r.2011.

 

Zranění, která v sobě neseme, mohou mít nejrůznější kořeny. Některé z nich pocházejí už z dětství. Často s nimi žijeme a nestaráme se o to, abychom je uzdravili, a tak se jich zbavili. Mnoho z nich je důsledkem naší neschopnosti odpustit.

    Možná jste ještě neodpustili své matce nebo otci (i když už třeba zemřeli) nebo někomu, kdo vás v dětství zneužil, či zpovědníkovi, který byl na vás při zpovědi rozhněvaný a nezdvořilý, anebo lékaři, který vás činil odpovědnými za něčí smrt nebo za tělesné postižení vaše či vám blízké osoby. Držet se daleko od člověka, který vám ublížil, ale k uzdravení nestačí.

    Neschopnost odpustit s sebou často nese duševní nerovnováhu, která v těle způsobuje obtíže jako například bolest srdce, bolest hlavy, chrapot, bolest svalů nebo bolest břicha. Nezapomínejte také, že neschopnost odpustit se dotýká emocí, narušuje jejich rovnováhu a vyvolává tak tělesný i duchovní neklid.

    Známý anglický psychiatr Ken McAll říká, že to, co značná část pacientů v psychiatrických léčebnách potřebuje, nejsou prášky. Potřebují někoho, kdo by jim pomohl, aby odpustili lidem, kteří je v minulosti zranili. Neschopnost odpustit tedy vyvolává množství psychiatrických i psychologických problémů a nemocí.

    Přátelství a láska v nás posilují pozitivní postoj, nenávist a touha po odplatě posilují postoj negativní.

    Když odpouštíte, nepomáháte tím v prvé řadě tomu, koho se odpuštění týká, ale sami sobě! Odpuštěním totiž rušíte negativní vazby, které vás s ním pojí. Pokud Ježíš tolik trvá na tom, abychom odpouštěli, nedělá to jen jako dobrý duchovní vůdce, ale i jako dobrý psycholog, protože ví, že zdravý člověk je ten, který dokáže milovat všechny lidi.

    Odpuštění není jen záležitostí emocí, ale také vůle, je to rozhodnutí. Důležité není to, co cítíte, ale to, co děláte. Člověk může odpustit, a přitom nadále žít v hněvu. Znamená to, že odpustil, ale není uzdraven.

    A kdo tě může uzdravit úplně? Kdo ti může dát sílu, abys odpustil a tak byl uzdraven? Přijmi spásonosnou sílu, která vyšla z Ježíše, když na kříži odpustil svým nepřátelům. Přidrž se ho a přijmu sílu odpustit těm, kdo ti ublížili. Řekni spolu s Ježíšem: "Otče, odpusť jim, vždy nevědí, co činí...."

 

Pokud byste měli zájem o knihu s duchovní tématikou JEŽÍŠ, NÁŠ ÚDĚL, můžete ji získat jen za POŠTOVNÉ, případně úplně ZDARMA k vaší objednávce :)

 

—————

Zpětwww.bylinarstvi-maya.cz www.bylinky-maya.cz www.poradna-zdravi-zdarma.cz BYLINKY MAYA