Bylinkové čaje, sušené byliny


OVOCE BOŽÍHO DUCHA

22.02.2012 09:57
Jak poznáte, zda žijete v souladu s Láskou Boží?

 

"Žijte z moci Božího Ducha, a nepodléhejte tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte, co dělat nechcete...

OVOCE BOŽÍHO DUCHA JSOU: Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.


Skutky lidského těla jsou: necudnost, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, nečistota, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, závist, opilství, nestřídmost atd... "

Galatským, 5,16-23

—————

Zpětwww.bylinarstvi-maya.cz www.bylinky-maya.cz www.poradna-zdravi-zdarma.cz BYLINKY MAYA