Bylinkové čaje, sušené byliny


JAK SE TEDY DOBŘE ROZHODNOUT?

22.02.2012 11:57

V článku Ovoce Božího ducha se dozvíte,  jak rozpoznáme ve svém životě působení Ducha svatého anebo naopak působení zlého Ducha. Někdy však toto kritérium nestačí, protože nevolíme jen mezi "dobrem a zlem", ale mezi dobrem a jiným dobrem (někdy zdánlivým dobrem). A snažíme se rozpoznat, jaká je Boží vůle v dané situaci tady a teď.

Svatý Ignác rozšířil své učení právě o rozlišování duchů, tedy vnitřních hnutí. Zve nás, abychom zaměřili pozornost zvláště na to, jakým duchem se co nese, tedy na své vnitřní stavy a postoje, na svoje vnitřní úmysly a citová hnutí. A nabídnul také praktické prostředky, jak se tomu naučit.

Například v situaci, kdy člověk stojí před dvěma možnostmi, je dobré se nejprve u jedné z nich zastavit. A představit si, jakoby měla zvítězit právě ona. Setrvat s touto představou několik hodin nebo i dní a sledovat hnutí svého srdce, která se objeví při představě této možnosti: jestli přináší pokoj, jestli harmonicky zapadá do kontextu jiných životních voleb, jestli je člověk zevnitř povzbuzován směrem k této volbě anebo je tomu naopak, jestli daná představa zanechává závoj neklidu a zmatku...

Potom je třeba ten samý proces podstoupit s druhou možností, představit si ji jako reálnou a sledovat, jaká hnutí se objeví v našem nitru. Všechno by se mělo odehrávat v atmosféře modlitby a odevzdanosti Božích rukou - v postoji ochoty konat Boží vůli, v otevřenosti Duchu svatému.

Stálá vnitřní touha a ochota konat Boží vůli je pro dobré rozlišování naprosto zásadní: vytváří ty nejpříznivější podmínky pro správné rozlišení. Ježíš řekl: "Můj soud je spravedlivý, protože nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal." (Jan, 5, 30b)

—————

Zpětwww.bylinarstvi-maya.cz www.bylinky-maya.cz www.poradna-zdravi-zdarma.cz BYLINKY MAYA